Latest in Tech

EXULTET MỪNG VUI LÊN - Ngọc Khánh

Hãy vui lên hỡi ca đoàn thiên sứ. Hãy vui lên hỡi những mầu nhiệm thánh. Tiếng loa cứu độ hãy vang khúc mừng, mừng Vua Cả khải hoàn. Vui lên hỡi trái đất rực rỡ trong ánh sáng huy hoàng. Và trong ánh sáng huy hoàng của Vua muôn thuở. Hãy vui mừng vì thoát được vòng tối tăm của vũ trụ. Vui lên Mẹ Hội Thánh trong muôn ánh lung linh và thánh đường hãy vang lên. Vang lên, vang lên tiếng ca hát của toàn dân. Bởi đó anh chị em thân mến đang tham dự ánh sáng lạ lùng này. Xin hãy cùng tôi khấn nguyện lòng từ bi Thiên Chúa (á a) toàn năng. Người đoái thương cho tôi gia nhập vào hàng tư tế. Dù tôi không có công gì thì cũng xin Chúa đổ tràn ánh sáng trên tôi. Và giúp đỡ tôi ca tụng nến sáng này. Nhờ Đức Giê-su Ki-tô Con Chúa, Chúa chúng ta là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Người làm một với Chúa Thánh Thần muôn đời. A-men!
X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng Cha (Thầy).
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ. Thật là chính đáng.
Còn gì chính đáng bằng việc đem tất cả tâm trí lên tiếng ca tụng Thiên Chúa Cha thiêng liêng toàn năng. Và Đức Giê-su Ki-tô, Con một Chúa cùng là Chúa chúng ta. Đấng đã thay chúng ta trả nợ A-dong nơi Chúa Cha muôn đời. Và đã lấy máu hồng tẩy rửa bản án nguyên tội. Vì đây là lễ Vượt Qua lễ mà Chiên thật đã bị giết. Trong Máu Chiên này môi miệng tín hữu được hiến thánh. Này là đêm xưa kia Thiên Chúa đã đưa cha ông chúng ta. Con cái Is-ra-el ra khỏi Ai-Cập, qua Biển Đỏ khô chân. Bởi vậy đêm này phá tan bóng tối tội lỗi bằng ánh sáng cột lửa. Này là đêm làm cho những người tin Chúa Ki-tô ngày nay trên khắp vũ trụ thoát khỏi bóng tối thế gian và bóng tối tội lỗi. Đưa họ về ơn Chúa và cho họ thông dự vào sự thánh thiện. Này là đêm Chúa Ki-tô bẻ xiềng xích sự chết khải hoàn ra khỏi địa ngục. Vì chưng nếu không được cứu chuộc chúng ta sinh ra, chúng ta sinh ra có ích gì?
Ôi! Lòng Chúa thương chúng ta rất lạ lùng. Ôi! Lòng Chúa thương, thương yêu không thể đo lường được. Để cứu chuộc người tôi tớ Chúa đã nộp chính con mình. Ôi tội A-dong thật là cần tội đã được tẩy xóa nhờ sự chết của Đức Ki-tô. Ôi! Tội hồng phúc vì đã đáng được Đấng Cứu Chuộc cao sang như thế. Ôi đêm thật hạnh phúc chỉ có đêm đó được biết thời giờ Chúa Ki-tô từ cõi chết, từ cõi chết sống lại. Này là đêm mà Sách Thánh đã chép: "Đêm sẽ sáng như ban ngày, đêm sẽ chiếu soi sự hoan hỉ của Ta". Vì thế sự thánh thiện của đêm nay xua đuổi tội ác tẩy trừ vết nhơ. Cho kẻ có tội được trong sạch, người ưu phiền được mừng vui. Đêm phá tan ghen ghét, đêm mang lại thuận hòa và khuất phục mọi quyền bính.
Lạy Cha chí thánh trong ơn thánh đêm nay xin nhận lấy của lễ trầm hương ban chiều mà Hội Thánh Chúa đã dùng tay thừa tác viên dâng tiến Chúa trong nghi lễ dâng nến sáp này. Bây giờ chúng tôi hiểu ý nghĩa cây nến sáp này đã thắp lên một ánh lửa lung linh để tôn vinh Chúa. Dù lửa này có phân chia ra nhiều ánh sáng cũng không hao hụt vì lửa này cháy mãi trên ngọn nến quý trọng bằng sáp ong do ong mẹ làm ra. Ôi! (í i) đêm thật hạnh phúc, đêm lấy của người  Ai-Cập và làm giàu người Do-Thái. Đêm phối hợp trời đất với nhau, đêm phối hợp Thiên Chúa và loài người.
Vậy lạy Chúa! Chúng con cầu xin Chúa cho cây nến này dâng lên kính Thánh Danh Chúa được cháy không ngừng để phá tan bóng tối đêm nay. Và ước chi cây nến này được Chúa nhận như của lễ thơm tho được hòa hợp với ánh sáng trên trời. Ước chi Sao Mai còn thấy nó đang cháy. Tôi có ý nói ngôi sao không biết giờ lặn, ngôi sao ra khỏi địa ngục để chiếu sáng huy hoàng cho nhân loại. Vậy lạy Chúa! Xin ban cho chúng con là tôi tớ Chúa: Tất cả hàng giáo sĩ, giáo dân đạo đức, cùng với Đức Giáo Hoàng (Phan-xi-cô) và Đức Giám Mục (…) chúng con được hưởng hòa bình trong đêm lễ Vượt Qua. Xin Chúa đoái nhìn đến những người có quyền cai trị chúng con. Xin lòng từ bi thương xót vô biên của Chúa dẫn dắt lòng trí họ yêu công lý và hòa bình để sau khi hoạt động ở trần gian. Họ cùng với toàn thể dân Chúa được đạt tới quê hương trên trời. Nhờ cũng một Đức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, Chúa chúng con là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Người làm một với Chúa Thánh Thần muôn đời. A-men!