Latest in Tech

NGƯỜI SỐNG LẠI TỪ CÕI CHẾT

1. Người sống lại từ cõi chết. Đau thương không còn trên mắt u buồn. 
Người trở về từ cõi chết. Hoan ca kêu gọi ứ tràn tình thương.
ĐK. Hãy hát Al-le-lu-ia Vang câu Al-le-lu-ia. Hãy hát Al-le-lu-ia Vang câu Al-le-lu-ia.
2. Người sống lại ngày chiến thắng. Vinh quang muôn đời thần chết lui xa. 
Người biến đổi đời hạnh phúc Bao nhiêu châu lệ biến thành tình ca.
3. Nguyện chết theo Người yêu mến. Tương lai sẽ được sự sống muôn đời. 
Dù lúc vui buồn dương thế. Tim con hoan lạc ứa tràn niềm vui.