Latest in Tech

BÀI CA CHIẾN THẮNG - Lm. Văn Chi

1. Người đã chiến thắng sự chết tăm tối âm u. Ngày về vinh quang khải hoàn đêm tối mịt mù. Muôn dân đã thấy con đường ngày cứu rỗi. Ánh sáng tỏa lan đập tan xiềng xích ngục tù.
ĐK. Bài ca chiến thắng (Bài ca anh hùng) dệt bằng muôn bài ca vạn tuế Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. (Mừng ngày về chiến thắng khải hoàn) đập tan nô lệ thần chết và mang về sự sống vinh quang. Trần gian mừng vui (trần thế vui mừng) dâng cho Người bài ca chiến thắng Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia (mừng ngày Người đã sống lại rồi) Tội lỗi đã bị đẩy xa sự sống mới vinh quang hòa ca.
2. Người về chiến thắng tội lỗi xiềng xích vong thân. Đường về vinh quang bừng dậy khúc hát Thiên Đàng. Bao đêm tăm tối đau buồn được đổi mới. Thế giới sướng vui tình thương đổi mới gian trần.
3. Người đã cứu thoát và ban cuộc sống vinh quang. Dạt dào muôn ơn tẩy sạch bao vết tội đời. Xua tan đêm tối sáng bừng ngày cứu thế. Tiếng hát báo tin mừng vui Al-le-lu-ia.