Latest in Tech

LỄ TẾ 1 – Lm. Ánh Đăng & Thiên Cung

1. Trên đĩa thánh cuộc đời Chúa ơi! Con xin dâng tấm bánh này cuộc sống. Trong chén thánh cuộc đời Chúa ơi! Này những giọt đắng hy sinh trong đời.
ĐK: Nhưng hãy vui lên! Hãy ca lên! Hãy reo mừng! Al-le-lu-ia! Vì tận cuối đêm dài đã ló rạng bình minh của ngày sống lại. Nhưng hãy vui lên! Hãy ca lên! Hãy reo mừng! Al-le-lu-ia! Vì tận cuối đêm dài đã xuất hiện mùa xuân không bao giờ phai.
2. Trên đĩa thánh cuộc đời Chúa ơi! Con xin dâng những tháng ngày trần thế. Trong chén thánh cuộc đời Chúa ơi! Này những thao thức băn khoăn trong đời.
3. Trên đĩa thánh cuộc đời Chúa ơi! Con tim con sẽ ép thành lễ tế. Trong chén thánh cuộc đời Chúa ơi! Này những giọt máu cô đơn trong đời.
***** Lễ Tế 1
****  Imprimatur: 23.05.2014 - Gp. Ban Mê Thuột (Tuyển tập Hãy Hát Lên)