Menu

THÁNH VỊNH 117 (CN2PSA) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
1. Is-ra-el hãy nói lên rằng: Muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng: "Mãi muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương." Ai tôn sợ Chúa hãy nói lên rằng: "Muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương."
2. Chúng  xô tôi quỵ ngã cho rồi, nhưng Chúa Trời giúp sức hộ phù tôi. Người đã cứu tôi, Chúa chính sức mạnh Đấng tôi ca ngợi mãi mãi không hề vơi. Bao tiếng cười vang chiến thắng khải hoàn trong doanh trại của những hiền nhân.
3. Đá tay thợ nề đã loại trừ, nay trở thành Đá góc tòa nhà cao. Là chính cánh tay Chúa đã tạo thành ôi thật lạ lùng trước mắt của toàn dân. Hôm nay là chính Chúa đã tạo thành ta reo hò ca hát lời mừng vui.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Này Tô-ma vì đã thấy Thầy nên con mới tin. Phúc cho những người không thấy mà tin."  Alleiluia.
***** Thánh Vịnh 117 (CN2PSA)