Latest in Tech

THÁNH VỊNH 15 (CN3PSA) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi trường sinh.
1. Xin giữ gìn con lạy Chúa bên Ngài này con náu thân đêm ngày. 
Chúa chính là phần gia nghiệp là nguồn hạnh phúc là Thiên Chúa con thờ.
2. Suốt đời tụng ca vì Chúa ban lời nhủ khuyên sớm hôm ân cần. 
Con luôn đặt Ngài trước mặt được Ngài ở bên chẳng nao núng bao giờ.
3. Trí lòng của con mừng rỡ thân này nghỉ ngơi mãi luôn an toàn. 
Chúa đâu để mặc linh hồn và đời của con cùng các thánh trong mồ.
4. Chúa chỉ dạy con đường trường sinh trước thần nhan Chúa sướng vui ngập đầy. 
Bên Chúa tràn đầy hoan lạc trọn đời hạnh phúc nào đâu sánh cho bằng.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaLạy Chúa Giê-su xin mở trí cho chúng  con hiểu lời Kinh Thánh. 
Và khi Chúa phán dạy xin đốt lòng chúng con cháy lửa nồng nàn.  Alleiluia.
***** Thánh Vịnh 15 (CN3PSA)