Latest in Tech

EXULTET TIN MỪNG PHỤC SINH - Gm. Nguyễn Văn Hòa

Mừng vui lên! Hỡi muôn lớp cơ binh thiên thần trên trời. Mừng vui lên! Hỡi những mầu nhiệm thánh này. Tiếng loa cứu độ hãy vang rền không gian. Mừng reo chiến công oai hùng Vua khải hoàn. Mừng vui lên! Toàn trái đất vui lên, trong ánh rực rỡ chiếu soi. Và trong ánh sáng huy hoàng của Vua muôn thuở hãy vui mừng vì được thoát khỏi vòng tăm tối. Vòng tăm tối đang bao trùm khắp vũ trụ. Cùng vui lên! Hỡi Mẹ Hội Thánh vui lên đang lung linh trong muôn ngàn ánh quang. Khắp trong thánh đường vang lên ngàn muôn tiếng ca của toàn dân reo mừng. (Chúa ở cùng anh chị em, và ở cùng Cha (Thầy). Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Thật là chính đáng phải đem cả tâm trí lên ca tụng Thiên Chúa Cha, Đấng thiêng liêng toàn năng. Cùng Đức Giê-su Ki-tô Con Một Chúa cùng là Chúa chúng ta. Nơi Chúa Cha muôn đời Người đã thay chúng ta trả nợ A-dong, và đã lấy máu hồng tẩy rửa bản án tổ tông. Vì đây là lễ Vượt Qua. Lễ mà Chiên thật đã bị giết trong Máu Chiên này, môi miệng tín hữu được hiến thánh dâng lên. Này là đêm xưa kia Thiên Chúa đã đưa cha ông chúng ta, con cái Is-ra-el, ra khỏi Ai-cập, qua Biển Đỏ khô chân. Phá tan bóng tối. Bởi vậy đêm này phá tan bóng tối tội lỗi bằng cột lửa ánh sáng vinh quang. Này là đêm, làm cho các người tin Chúa Ki-tô, ngày nay trên khắp vũ trụ thoát khỏi nết xấu thế gian và bóng đen tội khiên dẫn đưa họ về ơn Chúa ban phúc thiêng, cho thông dự vào sự thánh thiện vô biên. Này là đêm, Chúa Ki-tô bẻ xiềng xích sự chết, khải hoàn ra khỏi địa ngục rất vinh quang. Ôi lòng thương, lòng Chúa thương chúng ta thật lạ lùng. Ôi lòng Chúa yêu thương chúng ta không thể đo lường được, để cứu chuộc người tôi tớ Chúa đã nộp chính ngay Con. Ôi tội A-dong, thật là cần thiết tội đã được tẩy xóa nhờ sự chết của Chúa Ki-tô. Ôi tội hồng phúc vì đã đáng được Đấng Cứu Chuộc rất cao sang. Vì thế sự thánh thiện của đêm nay xua đuổi tội ác, tẩy trừ bợn nhơ, cho kẻ tội lỗi được sạch trong cho người ưu phiền được mừng vui. Ôi là đêm, thật hạnh phúc đêm phối hợp đất với trời, đêm phối hợp Thiên Chúa và loài người rất yêu thương. Kính lạy Chúa chí thánh, trong ơn thánh đêm nay xin nhận lấy của lễ trầm hương ban chiều, mà Hội Thánh Chúa đã dùng tay thừa tác viên dâng tiến Chúa trong nghi lễ dâng nến sáp ong. Vậy giờ đây, lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa cho cây nến này dâng lên kính danh thánh Chúa được cháy không ngừng, để phá tan mọi bóng tối đêm nay. Và ước chi cây nến này được Chúa nhận như của lễ thơm tho, được hòa hợp với ánh sáng trên trời rất cao sang. Ước chi sao Mai còn thấy nó đang cháy. Ngôi sao không bao giờ lặn, chính là Đức Ki-tô Con Chúa. Người ra khỏi địa ngục để chiếu huy hoàng cho nhân loại và hằng sống hằng trị đời đời. A-men!