Latest in Tech

EXULTET MỪNG VUI LÊN - Lm. Văn Chi

Mừng vui lên! Hỡi muôn lớp cơ binh Thiên Thần trên trời. Mừng vui lên! Hỡi những nhiệm mầu Thánh này. Tiếng loa cứu độ hãy vang rền không gian. Mừng reo chiến công khải hoàn Vua nhân trần. Và vui lên! Hỡi trái đất vui lên, rực rỡ trong ánh huy hoàng chiếu soi, và trong ánh quang vinh Vua muôn đời chói ngời. Tất cả vũ trụ hãy vui mừng hân hoan, được ơn thoát ly xa miền tối u sầu. Mừng vui lên! Ôi Mẹ Hội Thánh vui lên, uy nghiêm trong muôn ngàn ánh quang. Khắp nơi trong cung điện này hòa vang lên. Ngàn muôn tiếng ca reo mừng của nhân trần. Hợp nhau đây, tôi xin anh chị em rất thân yêu, đang hân hoan tham dự nguồn ánh sáng này, hết tâm kêu xin cùng Chúa uy linh, tha thiết khấn xin lòng Chúa nhân từ. Người đã thương ban, tôi dù không có công chi, cho tôi gia nhập hàng tư tế Người, khấn xin Chúa đổ tràn ánh sáng Người, để tôi hân hoan ca tụng nến sáng huy hoàng.
X: Chúa ở cùng anh chị em. Đ: Và ở cùng Cha. (Và ở cùng Thầy).
X: Hãy nâng tâm hồn lên. Đ: Chúng con đang hướng về Chúa.
X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Đ: Thật là chính đáng.
Thật chính đáng, việc dâng lên tâm tư ca tụng Thiên Chúa Cha, Đấng thiêng liêng toàn năng, và Đức Giê-su Ki-tô, Con Một Người, Chúa chúng tôi. Người đã thay thế chúng tôi trả nợ A-đam, với Chúa Cha muôn thuở, và đã lấy máu hồng quý giá, rửa sạch án tổ tông xưa. Vì đây là lễ vượt qua, lễ mà chiên thật bị sát tế, trong máu chiên, môi miệng tín hữu được thánh hiến đêm nay. Này là đêm, mà cha ông chúng tôi, là con cháu Is-ra-el thoát ly Ai Cập xưa. Chúa đã cho tiến qua biển đỏ vẫn khô chân, chính đây là đêm, nhờ ánh sáng cột lửa thiêng xóa tan mọi bóng tối nhân gian. Này là đêm, mà hết những ai có lòng tin Chúa Ki-tô khắp trên trần gian, được cứu thoát hết các vết nhơ và tối tăm tội khiên, được ơn thiêng đưa về hợp đoàn cùng các Thánh Nhân. Đây là đêm, xiềng xích bị bẻ tung, Đức Ki-tô khải hoàn chiến thắng vinh quang. Vì chưng nếu không được cứu chuộc khỏi tội khiên, chúng ta sinh ra nào có ích chi. Ôi mầu nhiệm thay, lòng yêu thương của Chúa không ai hiểu thấu, để cứu chuộc đầy tớ Chúa đã nộp chính con yêu. Ôi cần thiết thay tội A-đam, tội đã được tẩy xóa, chính nhờ sự chết Chúa Ki-tô. Ôi tội hồng phúc, đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Chuộc rất cao sang. Ôi đêm hồng phúc, đêm nối kết trời đất, chỉ mình Người biết giờ Đức Ki-tô từ cõi chết đã vinh thăng. Này là đêm mà sách thánh đã ghi, là đêm rực rỡ sáng như bình minh, đêm mà ánh sáng soi cho ta biết bao cảm mến sướng vui. Vì thế, sự thánh thiện của đêm nay, xua đuổi hết tội khiên, tẩy sạch vết nhơ, người có tội được sạch trong, kẻ ưu phiền được sướng vui hân hoan. Này là đêm, phá tan hận thù oán ghét, mang lại hòa thuận yêu thương, khuất phục mọi quyền bính thế gian. Kính lạy Cha Chí Thánh, nguyện xin muôn ngàn ơn Thánh đêm nay nhận lấy như hương lễ chiều hôm, là lễ nghi dâng cây nến làm bởi sáp ong tinh tuyền đây, do tay thừa tác viên giáo hội cùng tiến dâng lên. Giờ đây tôi hiểu thấu ý nghĩa của ngọn nến, thắp lên ngọn lửa lung linh, để Thiên Chúa được ngợi chúc tôn vinh. Dù phân chia ở khắp thế gian, cũng không hao mòn chi, vì ánh lửa soi sáng đêm nay, làm bởi sáp ong do Mẹ đã gây nên. Ôi đêm hồng phúc, này đêm nối kết trời đất, phối hợp Thiên Chúa với muôn người thế chúng tôi. Kính lạy Cha Chí Thánh, nguyện xin cho cây nến này dâng Chúa đây, luôn luôn được ngời sáng, phá tan mọi bóng tối đêm nay. Nguyện cho ngọn nến này dâng Chúa đêm nay, thơm tho như lễ dâng chiều hôm, hòa hợp với muôn ngàn ánh sáng thiên cung. Ước chi ngôi sao mai, không bao giờ lặn đi, chính là con Chúa Đức Ki-tô, Người đã từ ngục tối tăm, huy hoàng chiếu sáng nhân gian. Người là Đấng thống trị hằng sống đến muôn đời muôn kiếp vinh quang. A-men.