Latest in Tech

THÁNH VỊNH 22 (CN34TNA) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Chúa là mục tử chăn dắt tôi nên tôi chẳng thiếu thốn gì.
1. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, nên tôi chẳng thiếu thốn gì. Trên đồng cỏ xanh Người cho tôi nằm nghỉ ngơi. Người đưa tôi tới nguồn nước trong lành và bổ sức cho tôi.
2. Tay Người hằng dẫn dắt con đi, đi trên nẻo ngay chính lộ. Chính vì uy danh dù đi qua miền tăm tối. Lòng tôi không hãi vì Chúa ở cùng Người gìn giữ tôi luôn.
3. Chúa dọn tiệc sẵn cho tôi ở ngay, ngay trước mặt bao kẻ thù. Xức đượm dầu thơm, dầu thơm trên đầu của tôi. Và ly tôi chứa rượu ngon dư tràn vì Người quá yêu thương.
4. Ân sủng của Chúa và lòng nhân từ, theo tôi trọn cả kiếp người. Tôi được ở trong đền thánh của Người ngày đêm. Thời gian năm tháng dài lâu vững bền thật hạnh phúc vô biên.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng triều đại vua Đa-vít tổ phụ chúng ta ngự đến. Alleiluia.