Latest in Tech

THÁNH VỊNH 127 (CN33TNA) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Đây chính là phúc lộc Chúa dành cho ai kính sợ Chúa Trời.
1. Hạnh phúc thay ai kính sợ Chúa Trời, ăn ở tuôn theo lối đường của Chúa. Của tay làm ra hưởng trong an vui phúc đức luôn đầy may nhiều cho ban.
2. Hiền thê của bạn trong cửa trong nhà, khác nào cây nho luôn đầy hoa trái. Và những người con tựa cây ô liu xúm xít vui cười quanh bàn ăn bạn.
3. Là chính phúc lộc Chúa mãi thương dành cho người tin yêu kính sợ Thiên Chúa. Nguyện Chúa tặng ban từ nơi Si-on suốt hết cuộc đời cho bạn ơn lành.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaCác con hãy thức tỉnh và cầu nguyện luôn, hầu có sức thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người. Alleiluia.