Menu

THÁNH VỊNH 121 (CN34TNC) – Thái Nguyên

1. Vui thay khi thiên hạ bảo tôi: chúng ta hãy lên đền thờ Chúa. 
Chính đây hỡi Giê-ru-sa-lem, chân chúng tôi đứng nơi cửa thành rồi. 
ĐK: Vui thay! Khi người ta đến nói với tôi rằng: 
Chúng ta, hãy cùng nhau lên đền thánh Chúa nào chúng ta hãy cùng nhau lên đền thánh Ngài. 
2. Giê-ru-sa-lem được dựng xây khác chi những đô thành kiên cố. 
Biết bao nhiêu con dân của Chúa đang tiến lên đến nơi cửa đền thờ. 
3. Con dân theo như luật truyền xưa, tiến lên để ca ngợi danh Chúa. 
Chính đây là ngai toà Đa-vít, được đắp xây để xét xử toàn dân. 
4. Xin cho Gia-liêm được bình an, chúc cho dân luôn được hưng thái. 
Những mong cho dinh cơ bình an, và đó đây vẫn luôn hằng đẹp tươi. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến, 
bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia, Alleluia.