Menu

THÁNH VỊNH 67 (CN22TNC) - Thái Nguyên

1. Người công chính vui sướng hỉ hoan ở trước ngai Thần Nhan Thiên Chúa. 
Cùng hân hoan ta hát ca Danh Ngài, dọn đường Chúa ngự giá qua hoang địa. 
ĐK: Ôi Thiên Chúa nhân hậu dường bao. Tình yêu thương chan chứa như trời cao. 
Niềm hân hoan cho những ai sầu đau. Ôi Thiên Chúa nguồn suối ân dạt dào. 
2. Ngài là Cha những kẻ mồ côi, là chiếc nôi những ai yếu đuối, 
là niềm vui cho những kẻ cơ bần. Ngài đưa dẫn tội nhân khỏi ngục tù. 
3. Dù đàn chiên Thiên Chúa ở đâu, Ngài vẫn luôn chở che nâng đỡ. 
Ngài làm mưa ân phúc cho dân Ngài. Ngài định cư cho những ai khó nghèo. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; 
Chúa có lời ban sự sống muôn đời. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.