Menu

THÁNH VỊNH 89 (CN23TNC) - Thái Nguyên

1. Thực ngàn năm ở trước Thiên Nhan, tựa hồ như một ngày đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. 
Chúa khiến con người trở về bụi đất thôi: "Hãy trờ về gốc hỡi người". 
ĐK: Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ dung thân muôn đời. 
Ngài là sánh sáng soi rạng ngời, từ đời này cho tới đời kia. 
2. Cuộc đời qua tựa giấc chiêm bao, tựa hồ như cỏ đồng xanh thắm, 
khi chiều tan lá úa tàn khô. Chúa ơi xin Ngài trở lại và xót thương chớ còn để tới bao giờ. 
3. Nguyện xin Chúa Ngài hãy ban cho được đầy no ân tình của Chúa, để niềm vui thắm mãi đời con.
Chúa thương ban ân sủng Ngài và điểm tô gia nghiệp mà chúng con làm. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta, 
Ta biết chúng và chúng theo bước của Ta". Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.