Menu

THÁNH VỊNH 50 (CN24TNC) – Thái Nguyên

1. Nguyện xót thương con theo lòng nhân hậu của Chúa. Nguyện xoá tội con theo lượng cả đức từ bi Ngài. 
Xin rửa hồn con tuyệt gốc hết những lỗi lầm, và thanh tẩy con sạch lâng muôn vàn tội ác.
ĐK: Tôi sẽ chỗi dậy tôi sẽ chỗi dậy đi về cùng cha tôi.  
2. Lạy Chúa xin thương ban lại tấm lòng sạch trong, và hãy đổi thay tinh thần mới cho con vững vàng.
 Xin chớ loại con ra khỏi thánh nhan Chúa Trời, và chớ rút lại Thần Linh tuôn tràn sức sống. 
3. Lạy Chúa xin thương ban niềm vui đời cứu rỗi, và hãy đỡ nâng theo cùng với tinh thần quảng đại.
 Lạy Chúa từ nhân mở môi con ca tụng Ngài, ngàn đời hát ca đẹp thay ôi lòng nhân Chúa. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy luôn, 
và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ ở trong người ấy”. Alleluia, Alleluia.