Menu


THÁNH VỊNH 112 (CN25TNC) – Thái Nguyên

1. Hãy ngợi khen Chúa hỡi những người tôi tớ mọi nơi. 
Nguyện cho Danh Chúa được ngợi ca đến muôn muôn đời. 
ĐK: Hãy ngợi khen Chúa, Đấng đã nâng cao lên phận thấp hèn. 
Hãy ngợi khen Chúa tự giờ đây đến muôn muôn đời. 
2. Ngài thật cao cả, Chúa siêu việt trên hết mọi dân. 
Từ trên thiên cung, Ngài nhìn thấy khắp cả địa cầu. 
3. Ngài thương kẻ khó, cất nhắc bạn từ chỗ bụi tro. 
Ngài ban vinh quang, đồng hàng với những quân vương Ngài. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán rằng: "Lời Cha là chân lý, Lời ban niềm vui sống, 
xin Ngài thánh hoá chúng trong sự thật". Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 112 (Chúa nhật 25 Thường Niên C)