Menu


THÁNH VỊNH 97 (CN33TNC) – Thái Nguyên

1. Hãy reo mừng Chúa và đàn ca, nhạc cụ rân ran hãy hoà vang. 
Thổi sáo kèn lên cho tràn lan, ngợi mừng Danh Chúa là Đức Vua muôn đời. 
ĐK: Chúa đã ngự đến cai trị chư dân theo đường công chính ôi Danh Ngài uy linh. 
2. Biển khơi dậy sóng hãy gầm lên, mọi vật trong đó hãy rền vang. 
Nào cả địa cầu với ngàn dân, sông ngòi non núi hãy hát ca mừng Ngài. 
3. Trước Nhan của Chúa Ngài ngự tới, vì Ngài ngự tới coi mọi nơi, 
thống lãnh mọi dân khắp địa cầu, theo đường đoan chính và đức công minh Ngài. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Các con hãy tỉnh thức và sẵn sàng luôn, 
vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến. Alleluia, Alleluia.