Latest in Tech

THÁNH VỊNH 92 (CN34TNB) – Huy Hoàng

ĐK: Chúa là Vua hiển trị Ngài mặc oai phong tựa cẩm bào. 
1. Chúa hiển trị ngàn đời, là Vua khắp trần ai. Áo Ngài mặc rực rỡ và hùng oai. Này uy dũng làm đai của Ngài. Quyền năng Chúa bao phủ muôn loài. 
2. Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu không chuyển lay. Ngai của Ngài kiên vững từ ngàn xưa. Ngài đứng vững từ muôn ngàn đời. Ngài vẫn có muôn thuở muôn đời. 
3. Những huấn lệnh của Ngài, ngàn năm vững bền luôn. Nơi đền vàng, rực thánh thiện dường bao, và mãi mãi không chút đổi dời. Nhà Thiên Chúa thánh thiện mãi muôn đời. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng triều đại vua Đa-vít tổ phụ chúng ta ngự đến. Alleluia.