Menu

THÁNH VỊNH 121 (CN34TNC) – Huy Hoàng

ĐK: Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi, ta cùng lên đền Thiên Chúa.
1. Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi, ta cùng lên đền thánh Chúa. 
Và giờ đây Giê-ru-sa-lem hỡi, cửa nội thành ta đã dừng chân.
2. Chính Giê-ru-sa-lem được xây dựng khác nào đô thị kiên cố. 
Và đoàn dân bao nhiêu chi con Chúa trẩy lên đền tuôn đổ về đây.
3. Khắp con dân theo như luật truyền xưa, tuôn về xưng tụng danh Chúa. 
Vì ở đây xây cung vương Đa-vít, cũng cho đặt ngai xét xử dân.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến, 
chúc tụng triều đại vua Đa-vít tổ phụ chúng ta ngự đến. Alleiluia.
***** Thánh Vịnh 121 (CN34TNC)