Latest in Tech

GIÊSU VUA MUÔN VUA - Huyền Linh

ĐK: Ôi Giê-su! Chúa Giê-su là Vua Chúa muôn thuở là Vua. Ôi Giê-su! Khi nghe tên thánh Chúa Giê-su các tầng trời bừng sáng, các tà thần chạy trốn, khắp trái đất khiếp run. Ôi Giê-su! Nơi thiên cung tiếng hát vang hô, nơi dương gian gối uốn lạy thờ: thờ lạy Chúa Giê-su, Người là Chúa các chúa. Ôi Giê-su! Chúa Giê-su là Vua Chúa muôn thuở là Vua muôn vua. 
TK: Nhìn về phía thánh cung Nến đèn lênh láng sáng Hương trầm nghi ngút bay Đàn ca vang réo rắt. Chúa Giê-su ngự đây Trái tim tôi bừng say Tôi thờ lạy Chúa muôn loài Tôi thờ lạy Chúa các chúa. Chúa Giê-su là Vua Chúa muôn thuở là Vua Nhưng lòng Chúa không bến bờ Tự hiến thân trên bàn thờ.
**  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường (TCVN1)