Latest in Tech

THÁNH VỊNH 77 (CN18TNB) – Kim Long

Đáp: Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ. 
1. Nghe cha ông xưa kia kể lại, hãy loan truyền để con cháu hay: Sự nghiệp Chúa bao là lẫy lừng, tay Chúa từng làm những kỳ công. 
2. Mây cao xanh vâng theo Chúa truyền, cánh cửa trời, Ngài đã hé ra, man-na rớt như là mưa rào: nuôi dưỡng họ bằng bánh trời ban. 
3. Nhân gian nay no nê mãn nguyện, bánh thiên thần rầy họ đã ăn, Đưa dân tới sống trong thánh địa, Tay hữu Ngài dựng núi gầy non.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaNgười ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Alleluia, Alleluia.
***  Imprimatur: 15.11.2005 - GP. Phú Cường