Menu


THÁNH VỊNH 97-B – Thanh Lâm

ĐK: Khắp nơi nơi trên toàn cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. 
1. Bài ca mới hát ngợi khen Chúa Trời. Một bài ca chúc khen Ngài muôn đời. 
Vì Ngài đã tác tạo nhiều kỳ công. Tay hữu Ngài đã chiến thắng bao oai hùng. 
2. Ngài ban xuống đây nguồn ơn cứu độ. Cùng ngàn dân chứng minh lòng công bình. 
Niềm thành tín, nhân từ Ngài không quên. Ban phúc lành cùng khắp xứ Is-ra-el. 
3. Rầy nhân thế ngắm nhìn ơn cứu độ. Toả rộng lan khắp nơi cả dương trần. 
Địa cầu hỡi chúc tụng, ngợi khen Chúa. Ca xướng lên, đàn hát hỉ hoan vui mừng. 
4. Nào xướng hát, ca mừng Vua Đất Trời. Đàn cầm ơi, tấu khúc nhạc tưng bừng.
Tù và rúc lên đi, kèn ngân vang. Cùng reo hò, mừng chúc trước Nhan Vua Trời.
***** Thánh Vịnh 97 ( Lễ Giáng Sinh - Ban Ngày)
***  Imprimatur: 10.2.2015 - TGP. Toronto (Thánh Vịnh Đáp Ca Thanh Lâm, 2017)