Menu


THÁNH VỊNH 96-B – Thanh Lâm

ĐK: Hôm nay, sự sáng chiếu ngời trên chúng ta. 
Và Chúa đã giáng sinh cho chúng ta. 
1. Địa cầu ơi, hãy hân hoan vì Chúa hiển trị. 
Hải đảo ơi, hãy vui mừng vinh quang của Chúa. 
Này trời xanh hãy loan truyền công minh của Chúa. 
Khắp địa cầu được trông thấy vinh hiển của Ngài. 
2. Ngàn hào quang chiếu soi trên người sống ngay lành. 
Niềm hỉ hoan chiếm tâm hồn bao kẻ hiền đức. 
Người thiện tâm hãy vui mừng trong Chúa hiển vinh. 
Hát lên nào, cùng tôn vinh, chúc tụng Thánh Danh.
***** Thánh Vịnh 96-B (Lễ Giáng Sinh - Lễ Rạng Đông)
***  Imprimatur: 10.2.2015 - TGP. Toronto (Thánh Vịnh Đáp Ca Thanh Lâm, 2017)