Menu


ISAIA 12 (Thánh Tâm B) – Huy Hoàng

ĐK: Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ. 
1. Đây chính là Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi, tôi tin tưởng không còn khiếp sợ. Bởi Đức Chúa là sức mạnh của tôi, là Đấng tôi ca ngợi chính Người cứu độ tôi. 
2. Hãy khấn cầu Danh Chúa, hãy luôn tạ ơn. Loan tin đến cho mọi dân tộc, thật Chúa đã làm nên những việc diệu kỳ và nhắc luôn Danh Người siêu việt quá ngàn mây. 
3. Hãy hát mừng Đức Chúa khắp nơi gần xa. Ca rao Chúa cho mọi người biết Ngài. Này cư dân Xi-on, mừng vui lên vì Đấng Thánh uy quyền đang ngự giữa nhà ngươi. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaThiên Chúa đã yêu chúng ta, và đã sai Con của Người đến làm của lễ đền tội thay chúng ta. Alleluia.