Latest in Tech

THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU - Huyền Linh

Thánh Tâm Chúa Giê-su: Nguồn êm ái dịu dàng. 
Xin hãy ban xuống lòng con ngọn lửa say yêu một Chúa. 
Thánh Tâm Chúa Giê-su tràn lan niềm thương xót. 
Xin thương những người đã trót vô tình vấp phạm đến Chúa nhân từ.
***** Thánh Tâm Chúa Giêsu
****  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường (TCVN1)