Latest in Tech

HÃY ĐẾN VỚI TA (TTCA) – La Thập Tự

ĐK: Nào hãy đến với Ta, hỡi những ai lao nhọc gánh nặng. 
Nào hãy đến với Ta, hỡi những người chịu bao cay đắng. 
Nào hãy đến với Ta vì gánh Ta luôn luôn nhẹ nhàng. 
Và hãy học nơi Ta đức khiêm nhường tự trong thâm tâm.
1. Ai đang vất vả trên dương gian, ai đang than khóc suốt bao năm. 
Hãy vững bền cậy trông nơi Chúa, vì Chúa luôn kêu mời.
2. Ai đang lao khổ trên đôi vai, ai đang nguy khó giữa chông gai. 
Chớ thất vọng vùi trong tăm tối, vì Chúa luôn kêu mời.
3. Ai đang hấp hối do quân gian, ai đang thao thức suốt năm canh. 
Chớ vội vàng chạy theo gian dối, vì Chúa luôn kêu mời.
4. Ai đang kêu khấn trong đêm thâu, trong cơn lâm bĩ những thương đau. 
Hãy ngước mặt nhìn lên nhan Chúa, vì Chúa luôn kêu mời.
5. Ai đang rên xiết trong cơn mê, ai đang khô héo trong lê thê. 
Chớ ngã lòng cậy tin dương thế, vì Chúa luôn kêu mời.
 ***** Hãy Đến Với Ta! (Thánh Tâm A)
***  Imprimatur: 01.5.2005 - Gp. Qui Nhơn
*****➡ Hát Lời Chúa (La Thập Tự)