Menu

Graduale Simplex: Thánh Tâm Chúa Giêsu

Đối ca Nhập Lễ
    Hãy học với Ta, vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường.
Thánh vịnh 32
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Thánh vịnh đáp ca   C  2  g Tv 24
X./ 1. Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.
       Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài,
       xin đừng để con tủi nhục
Đ./ Chúa sẽ dạy lối đi hiền hậu của Người.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Allêluia Tv 102
Ca viên: Allêluia, allêluia, allêluia.
Tất cả lăp lại: Allêluia, allêluia, allêluia.
X./ 1. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, 
       toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh!
Đ./ Allêluia, allêluia.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Đối ca Dâng Lễ
    Quả tim con đau thắt trong con,
    Xương cốt con rụng rời.
Thánh vịnh 68
1. 2. 3. 4. 5. 

Đối ca Hiệp Lễ
Một tên lính lấy đòng đâm cạnh sườn Người,
Tức thì máu cùng nước chảy ra.
Thánh vịnh 88
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
-------------------------