Menu

Graduale Simplex: Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Đối ca Nhập Lễ
    Chúa Kitô là Thượng Tế đến muôn đời theo phẩm trật Menkisêđê,
    Chúa dâng bánh rượu làm của lễ. Allêluia. Mùa Chay bỏ Allêluia.
Thánh vịnh 109
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Thánh vịnh đáp ca   E  5 Tv 144
X./ 1. Lạy Thiên Chúa là Vua của con, 
      con nguyện tán dương Chúa, 
Đ./ Và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời. 
X./ 2. Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng. 
      Người cao cả khôn dò khôn thấu.
Đ./ Và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời. 
      3. Ðời nọ tới đời kia, thiên hạ đề cao sự nghiệp Chúa 
      và truyền tụng những chiến công của Ngài,
      4. Chúa nhân ái đối với mọi người, 
      tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.
      5. Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, 
      và chính Ngài đúng bữa cho ăn.
      6. Khi Ngài rộng mở tay ban, 
      là bao sinh vật muôn vàn thoả thuê.
      7. Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, 
      đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.
      8. Kẻ kính sợ Người, Người cho toại nguyện, 
      nghe tiếng họ kêu than, và ban ơn giải cứu,
      9. Chúa gìn giữ mọi kẻ mến yêu Người, 
      nhưng lại diệt trừ hết bọn ác nhân.
      10. Môi miệng tôi, hãy dâng lời ca ngợi Chúa, 
      chúng sinh hết thảy, nào chúc tụng Thánh Danh 
      đến muôn thuở muôn đời!

Allêluia  Tv 77
Ca viên: Allêluia, allêluia, allêluia.
Tất cả lặp lại: Allêluia, allêluia, allêluia.
X./ 1. Dân tôi hỡi, này nghe tôi dạy bảo, 
      Lắng tai đón nhận lời lẽ miệng tôi.
Đ./ Allêluia.
X./ 2. Ðiều chúng tôi đã từng nghe biết 
      do cha ông kể lại cho mình.
Đ./ Allêluia.

hay Thánh vịnh allêluia   C  4   Tv 77
X./ 1. Dân tôi hỡi, này nghe tôi dạy bảo,
Đ./ Allêluia.
X./ Lắng tai đón nhận lời lẽ miệng tôi.
Đ./ Allêluia.
      2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Ca Tiếp Liên
Đây bánh các thiên thần, 
Nên lương thực cho người lữ khách. 
Thật là bánh dành cho con cái, 
Không được đem cho chó ăn!
Tích truyện xưa, nay trở thành biểu tượng: 
Isaác làm hi lễ dâng Thiên Chúa, 
Chiên con làm lễ tế Vượt Qua, 
Manna ban cho cha ông thời sa mạc.
Ôi Giêsu, Chúa Chiên Nhân Lành, 
Đã trở thành Bánh đích thực cho dân, 
Xin dủ tình thương xót;
Xin nuôi dưỡng, chở che, 
Làm cho chúng con được hạnh phúc 
Ngay trong cõi nhân sinh.
Chúa là Đấng toàn trí, toàn năng,
Hằng nuôi nấng chúng con dưới thế. 
Xin cho mai sau ở trên trời 
Chúng con đây cũng được đồng bàn, 
Trở thành người thừa tự với Chúa, 
Và làm bạn cùng chư thánh muôn đời.

[bản dịch của HĐGMVN (2003) có phổ nhạc]:

Này đây bánh của các thiên thần
Biến thành lương thực của khách hành hương.
Thực là bánh của những người con cái,
Không nên ném cho loài khuyển.
Bánh này đã được báo trước bằng hình ảnh,
Khi người ta sát tế Isaác,
Chiên của lễ Vượt Qua đã được kể ra,
Khi cha ông chúng ta được tặng manna.
Lạy Đức Giêsu là mục tử tốt lành,
Là Bánh thực, xin Người thương xót, 
Xin chăm nuôi và bảo vệ chúng con.
Xin Người ban cho chúng con nhìn thấy 
những điều thiện hảo trong cõi nhân sinh. 
Chúa là đấng thông kết và có thể làm nên mọi sự,
Chúa nuôi dưỡng chúng con trong đời sống tạm gửi này, 
trên cõi cao xanh xin cho chúng con được trở nên thực khách đồng bàn của Chúa, 
đồng thừa kế và đồng danh phận với những công dân thánh của nước trời.

Đối ca Dâng Lễ
    Chúa nuôi dân Chúa bằng bánh các thiên thần, 
    bánh bởi trời Chúa ban cho họ, Allêluia.
    Mùa Chay bỏ Allêluia.
Thánh vịnh 83
1. 2. 3. 4.

Đối ca Hiệp Lễ
    Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, Allêluia.
    Mùa Chay bỏ Allêluia.
Thánh vịnh 22
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9

Lúc đi rước, hát Thánh Thi sau đây: 
Thánh Thi  Pange lingua [Bản dịch CGKPV]
    1. Nào ca hát để họp mừng mầu nhiệm
    Vua muôn dân đã đem trót thân mình
    Cùng máu đào làm lễ tế hy sinh
    Nên giá chuộc muôn người trên thế giới.
    2. Người tự hiến cho ta nên chẳng ngại
    Sinh làm con Đức Trinh Nữ vẹn toàn,
    Trót cuộc đời gieo chân lý Phúc Âm
    Và kết thúc bằng điềm thiêng kỳ diệu.
    3. Đêm dự bữa Tiệc Ly cùng bạn hữu
    Khi đã dùng thực phẩm luật truyền xưa.
    Người trao tay cho tất cả Tông Đồ
    Mình Máu Thánh làm thần lương mỹ vị.
    4. Câu tuyên phán của Ngôi Lời nhập thể
    Đã làm cho bánh thật nên Mình Người,
    Rượu nho thành bao giọt máu hồng tươi,
    Mắt chẳng thấy nhưng lòng tin vững mạnh.
    5. Ôi bí tích thật cao vời khôn sánh,
    Ta bái thờ Chúa đang ngự nơi đây,
    Nghi lễ xưa đâu sánh bí tích này,
    Niềm tin thế cho giác quan cảm nghiệm.
    6. Lòng hớn hở, cùng tán dương trìu mến
    Cha uy quyền và Con Một từ nhân,
    Cùng tôn vinh ca ngợi Chúa Thánh Thần,
    Xin chúc tụng Ba Ngôi ngàn muôn thuở.
-------------------------