Menu

THÁNH VỊNH 97 (08.12) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện những việc thật diệu kỳ. 
1. Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, Vì Người tạo tác biết bao nhiêu là kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay uy dũng, nhờ cánh tay chí thánh của Người. 
2. Chúa nay dọi chiếu hồng ân cứu rỗi, Người mặc khải đức chính trung của Người. Người đã nhớ lại tình sâu nghĩa tín, dành hết cho Ích diên là dân Người. 
3. Khắp nơi bờ cõi địa cầu xem thấy, Người dùng quyền phép cứu độ trần gian. Nào ca khen và cùng tung hô Chúa, đàn hát lên hỡi tất cả địa cầu.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaKính chào Ma-ri-a đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Trinh nữ, Trinh nữ được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Alleiluia.