Latest in Tech

TRÁI TIM NGƯỜI - Nguyễn Khắc Tuần

1. Trái tim Người đầy lửa mến triền miên, sưởi lòng lạnh giá trong tình thương vô biên. Trái tim Người là mạch suối yêu mến, tắm mát tâm hồn ai chĩu nặng truân chuyên.
ĐK: Dừng lại đây bên trái tim dịu hiền Chúa, lòng khô héo bừng cháy lên yêu đương. Đời yên vui tâm trí con mong về Chúa không biên giới mối tình Chúa mến thương.
2. Trái tim Người bị xâu xé vì ai? Thế trần bội nghĩa nhưng tình không phôi pha. Trái tim Người hằng chờ đón từng giây, nâng đỡ ai còn mang gió lộng hai vai.
3. Trái tim Người hằng nên chốn cậy trông, đưa người lạc bước đem về nơi quê hương. Trái tim Người đoàn con đến an nghỉ, thêm sức can trường cho cõi lòng đau thương.
***** Trái Tim Người
****  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường (TCVN1)