Latest in Tech

SUỐI NGUỒN TÌNH YÊU - Giang Ân

1. Ôi bao la suối nguồn tình yêu từ Trái Tim bị đâm thấu trên đồi cao máu loang tuôn tràn, cho con được ơn tái sinh, ơn ủi an, ơn thứ tha tội lỗi. Giang cao đôi tay Chúa ôm trần đời tâm tư chơi vơi trái tim bồi hồi ôi một chiều hiu hắt đơn côi.
ĐK. (Tình Chúa) cao vời lắm thay (tình con) tháng năm hao gầy 
rồi từng ngày con trông mong Chúa, con trông mong Chúa suốt đời.
2. Trong con tim dẫu ngàn sầu đau mà Chúa không lời than trách không lìa xa thế nhân vong tình. Yêu thương chịu muôn đắng cay yêu đắm say dám chết đi vì yêu. Trên đôi vai kia gánh bao tội tình yêu muôn sinh linh Chúa quên đời mình ôi một chiều loang máu hy sinh.
3. Trong yêu thương có nhiều khổ đau vì đã yêu là không tính không màng chi dẫu ai quên tình. Yêu thương là luôn sẻ chia, luôn cảm thông, luôn ước mong ngày mai. Bao nhiêu chông gai Chúa không ngại ngần bao nhiêu gian truân Chúa qua đường trần ôi một đời thưa tiếng "xin vâng".