Menu

SUỐI NGUỒN TÌNH YÊU - Giang Ân

1. Ôi bao la Suối Nguồn Tình Yêu, từ Trái Tim bị đâm thấu, trên đồi cao, máu loang tuôn trào. Cho con được ơn tái sinh, ơn ủi an, ơn thứ tha tội lỗi. Giang cao đôi tay Chúa ôm trần đời, tâm tư chơi vơi, trái tim bồi hồi, ôi một chiều hiu hắt đơn côi!
ĐK: (Tình Chúa) Cao vời lắm thay. (Tình con) Tháng năm hao gầy, rồi từng ngày con trông mong Chúa, con trông mong Chúa suốt đời.
2. Trong con tim dẫu ngàn sầu đau, mà Chúa không lời than trách, không lìa xa thế nhân vong tình. Yêu thương chịu muôn đắng cay, yêu đắm say, dám chết đi vì yêu. Trên đôi vai kia gánh bao tội tình, yêu muôn sinh linh Chúa quên đời mình, ôi một chiều loang máu hy sinh!
3. Trong yêu thương có nhiều khổ đau, vì đã yêu là không tính, không màng chi dẫu ai quên tình. Yêu thương là luôn sẻ chia, luôn cảm thông, luôn ước mong ngày mai. Bao nhiêu chông gai Chúa không ngại ngần, bao nhiêu gian truân Chúa qua đường trần, ôi một đời thưa tiếng "xin vâng"!
****  Imprimatur: 01.8.2017 - GP. Long Xuyên (BLTC)