Latest in Tech

TÌNH YÊU CỦA NGÀI (TTB) – La Thập Tự

1. Lưỡi đòng đâm thấu Chúa tôi, trên thập tự Chúa chết cho con người. Cạnh sườn bao máu chảy ra, để con người tin vào Thiên Chúa. Yêu thương yêu thương yêu thương, Chúa đã chết vì yêu thương. Bao la bao la bao la, tình yêu Ngài đối với con người. 
ĐK: Con xin cảm ơn Ngài, đã yêu con dầu con xấu xa. Con xin cảm ơn Ngài, trên thập tự Ngài đổ máu ra. Biết lấy chi đáp đền, tình Ngài sao quá bao la. Biết lấy chi đáp đền, ngàn đời Ngài đã thương ta. 
2. Lưỡi đòng đâm thấu Chúa tôi, để nghiệm lời Kinh Thánh loan tin Ngài. Họ nhìn xem Đấng chính họ, đã đâm vào máu nhoà với nước. Cao siêu ôi cao siêu thay, Chúa đã chết vì yêu thương. Nhân gian nghe chăng nghe chăng, tình yêu Ngài đối với con người. 
3. Từ khi tôi mới lớn lên, ân tình Ngài đổ xuống trên tôi rồi. Từ khi tôi mới sinh ra, Chúa thanh tẩy trong nguồn sống mới. Yêu thương theo tôi nơi nơi, Chúa thắp sáng tình yêu tôi. Bao nhiêu đau thương qua đi, tình yêu Ngài sao mãi cao vời. 
4. Nhìn Ngài đã chết đớn đau, nơi thập tự trên núi Can-vê chiều. Lòng tôi ray rứt xót xa, nói sao cùng cho tình yêu đó. Ra đi ra đi muôn nơi, hãy nói hết cùng dương gian. Yêu nhau yêu thương nhau đi, là giới luật chính Chúa ban truyền. 
5. Ngàn xưa Thiên Chúa đã yêu, yêu loài người như chính Con Yêu Ngài. Đền thay tội lỗi nhân gian, chính Con Một của Ngài đã chết. Anh em ta mau ăn năn, hãy khóc lóc tội của ta. Cho bao yêu thương vươn lên, từng đêm ngày ta mãi đáp đền.
***  Imprimatur: 01.5.2005 - Gp. Qui Nhơn
*****➡ Hát Lời Chúa (La Thập Tự)