Latest in Tech

HÃY DỌN ĐƯỜNG - Lm. Mi Trầm

1. Hãy dọn đường Chúa đi! hãy dọn đường Chúa đi! Đồi cao hãy san bằng, hố sâu bạt cho phẳng vì này đây Chúa đến! Chúa đến! Đường quanh co uốn cho ngay, nơi gồ ghề lấp cho đầy vì này đây Chúa đến, đến gần.
ĐK. Mừng vui lên anh em vì Chúa sắp đến rồi. Chúa sắp đến rồi ngày hồng ân cho muôn nơi. Mừng vui lên anh em Đấng Cứu Độ đang tới. Chúa sắp đến rồi ngày hạnh phúc tuyệt vời.
2. Hãy dọn đường Chúa đi! Hãy dọn đường Chúa đi! Người hỡi sống khiêm nhường, mến thương là phần thưởng vì này đây Chúa đến! Chúa đến! Ngày tháng tới hãy yêu đời, không lọc lừa, sống chân thành vì này đây Chúa đến, đến gần.
3. Hãy dọn đường Chúa đi! Hãy dọn đường Chúa đi! Người hỡi sống hy vọng, điểm tô đẹp cuộc sống vì này đây Chúa đến! Chúa đến! Này tiếng Chúa hãy nghe lời, xa tội đời, hãy quay về vì này đây Chúa đến, đến gần.