Latest in Tech

ĐỢI TRÔNG - Thanh Lâm

1. Này từ trần gian đoàn con ngước mắt kêu cầu. Lời kinh thiết tha xin Trời đổ mưa thái hoà. Miệt mài đợi trông hồng ân cứu rỗi muôn dân. Xoá tan u sầu, bừng sáng nỗi vui triền miên. 
ĐK: Ma-ra-na-tha, Chúa ơi xin ngự đến. Ma-ra-na-tha, nguyện đến cứu độ chúng con. Ma-ra-na-tha, Chúa ơi xin ngự đến. Ma-ra-na-tha, nguyện đến cứu độ chúng con. 
2. Này trời cao hỡi hãy gieo sương xuống cho đời. Một Vị Cứu Tinh muôn người đợi trông thiết tha. Một Vị Công Chính, ngàn mây mưa xuống chan hoà. Khắp nơi mong chờ một Đấng Cứu Độ trần gian. 
3. Nào dọn lòng ta mừng ngày Chúa đến gian trần. Lời ai thiết tha vang vọng từ trong cõi lòng. Kìa đường quanh co, nào ta hãy uốn cho ngay. Núi cao cúi đầu và những lũng sâu nhìn lên. 
4. Vọng nhìn trời cao, lòng con khao khát mong chờ. Vọng muôn ánh sao khi Ngài chợt đến bất ngờ. Nguyện hằng tỉnh thức, dọn lòng nên máng rơm hèn. Đón Vua An Bình, Ngài đến ở lại cùng con.
**  Imprimatur: Tháng 11.2019 - GP. Xuân Lộc