Latest in Tech

ĐỢI TRÔNG - Thanh Lâm

1. Này từ trần gian đoàn con ngước mắt kêu cầu. Lời kinh thiết tha xin Trời đổ mưa thái hòa. Miệt mài đợi trông hồng ân cứu rỗi nhân gian. Xóa tan u sầu bừng sáng nỗi vui triền miên.
ĐK. Maranatha! Chúa ơi xin ngự đến. Maranatha! Nguyện đến cứu độ chúng con.
2. Nào dọn lòng ta mừng ngày Chúa đến gian trần. Lời ai thiết tha vang vọng từ trong cõi lòng. Kìa đường quanh co nào ta hãy uốn cho ngay. Núi cao cúi đầu và những lũng sâu nhìn lên.
3. Này trời cao hỡi! Hãy gieo sương xuống cho đời. Một Vị Cứu Tinh muôn người đợi trông thiết tha. Một Vị Công Chính ngàn mây mưa xuống chan hòa. Khắp nơi mong chờ một Đấng Cứu Độ trần gian.