Latest in Tech

TRỜI CAO XIN ĐỔ SƯƠNG - Quang Ánh

ĐK: Trời cao xin đổ sương, tầng mây hỡi mưa Đấng Công Bình mưa Vị Cứu Tinh. Đồng nương nay cằn khô mong chân Người lành gieo yêu thương.
1. Bao nhiêu năm đợi chờ, luôn trông mong từng giờ, thiếu hạt sương thiếu hạt mưa nên đất cằn khô. Con van xin Chúa Trời mau cho mưa xuống đời tưới hồng ân yêu thương.
2. Giơ tay con cầu Trời mưa yêu thương vào đời những lòng ai đã cằn khô nay sẽ hồi sinh. Ôi vui thay tới ngày bao u mê lỗi đời Chúa dủ tình thương tha.
****  Imprimatur: 28.9.2019 - GP. Nha Trang (VGS-I)