Menu

CÓ GÌ CAO QUÝ? (MMTB) - La Thập Tự

1. Có gì cao quý cho bằng tình yêu của người đã hy sinh chết cho đời. Chính Ngài đã dưỡng nuôi thân ta, đó là Thịt Máu rất bao la, cuộc tình con tim hoen máu. Có gì cao quý cho bằng tình yêu trọn cuộc tình đã hiến dâng thật nhiều. Ai đó ăn Thịt Ngài sẽ sống, Máu Ngài của uống rất thiêng liêng dưỡng nuôi ta sống muôn đời.
ĐK. Cho tôi yêu Ngài một cuộc tình hồng không ai lừa dối. 
Cho tôi yêu Ngài tình Ngài mặn nồng thiêu đốt tim tôi. 
Cho tôi ăn Ngài Thịt Ngài ban cho nuôi sống muôn đời. 
Cho tôi uống Ngài Máu Ngài của uống trường sinh cho người.
2. Có gì cao quý cho bằng tình yêu của người đã lấy chính thịt của mình. Thỏa lòng người khát trong bao năm, kêu mời hãy uống sẽ trao ban, cuộc đời như hoa tươi thắm. Có gì cao quý cho bằng tình yêu của người đã lấy chính thịt của mình. Nuôi sống cho người nào đói khát, no lòng bao kẻ đói kêu xin dưỡng nuôi ta sống muôn đời.
3. Có gì hạnh phúc cho bằng tình yêu một cuộc tình trao dâng chính thân mình. Dẫu rằng trời đất rất bao la, sánh nào tình Chúa đã yêu ta, tình Ngài cao hơn sông núi. Có gì vui sướng hơn người được yêu tình nồng ngày tháng vấn vương trong chiều. Thiên Chúa yêu con người mãi mãi, dẫu rằng người vẫn sống chia ly Ngài luôn tha thiết kêu mời.
4. Chính ngày Do Thái ăn Lễ Vượt Qua Ngài đã cùng ăn với các môn đệ. Chính Ngài cầm lấy bánh trong tay, chúc tụng rồi bẻ bánh chia ra, này là Thân Ta dâng hiến. Chén rượu nho chính tay Ngài cầm lên một lời cảm mến Chúa Cha nhân từ. Đưa các môn đệ cùng uống lấy, Máu Ngài giao ước rất thiêng liêng đổ ra nuôi dưỡng con người.
***  Imprimatur: 01.5.2005 - Gp. Qui Nhơn
*****➡ Hát Lời Chúa (La Thập Tự)