Latest in Tech

LỜI CHÚA - Thế Thông

1. Lời Chúa đã đến trong tim người. Lời Chúa là trổ xinh tốt tươi. 
Ai ơi mở lòng ra đón nhận. Lời Người sẽ soi sáng trí lòng.
ĐK. Chúa cuối xuống đến bên con Người. Cho ta nghe nhịp vỗ yêu thương. 
Cho ta nghe tình yêu thôi thúc. Đây chân lý vẫy gọi người ơi!
2. Lời Chúa ấm áp bao ân tình. Lời Chúa tràn đầy muôn phúc vinh. 
Cho ta được hưởng ơn thái bình. Lời Người ngàn năm mãi vững bền.
3. Lời Chúa sức sống bao tâm hồn. Lời Chúa là nguồn ơn tái sinh. 
Cho ta tìm được ơn cứu độ. Lời Người ngàn năm với đất trời.