Latest in Tech

THÁNH VỊNH 28 – Thái Nguyên

ĐK: Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình.
1. Nào người con cái Chúa hãy dâng kính Người, dâng kính Người quyền năng vinh quang xứng với cao danh thánh Người. Hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa. 
2. Và này đây tiếng Chúa đã âm vang dội, âm vang dội từ trên sóng nước, tiếng Chúa phán trong uy quyền. Chính Người đã ngự đến thật là oai linh. 
3. Người làm cho sấm sét nổ ran thánh đài, và hết mọi người đều kêu lên: "Tôn vinh" Chúa trên thủy triều. Chúa ngự đến làm vua ngàn đời muôn kiếp.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaCác tầng trời mở ra. Tiếng Chúa Cha tuyên phán: "Này là Con Ta yêu dấu hãy nghe lời Người". Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 28 (Chúa Chịu Phép Rửa)