Latest in Tech

THÁNH VỊNH 39 (CN2TNB) – Thái Nguyên

ĐK: Lạy Chúa này con đây xin đến thực thi ý Ngài. 
1. Con đã trông cậy ở Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con. Đây Ngài đã nghe con khẩn cầu. Ngài đặt trong miệng con một bài ca mới, một bài ca mừng Thiên Chúa ta. 
2. Hy lễ trên bàn thờ đây, là lễ dâng từ bao lao công. Nhưng Ngài đã cho con hiểu rằng: Ngài chẳng muốn của lễ hay là hy tế, thì "này con nguyện đến" Chúa ơi! 
3. Như sách đã thuật về con: Lạy Chúa, con thực tình sung sướng để được sống theo Thánh ý Ngài. Lề luật Chúa được khắc ghi tận lòng con, để đời con hằng dõi bước theo.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaLạy Chúa là Chúa cả trời đất, con xin ngợi khen Ngài đã mạc khải Nước Trời cho những người nhỏ bé. Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 39 (Chúa Nhật 2 Thường Niên B)