Latest in Tech

THÁNH VỊNH 96 (06.8) – Thái Nguyên

1. Chúa hiển trị địa cầu nào hãy mừng vui. Hải đảo muôn ngàn hãy reo vang khúc ca. Trời xanh loan truyền sự công minh của Chúa, và muôn dân tộc được thấy vinh quang Ngài. 
ĐK: Chúa hiển trị Ngài là Đấng tối cao trên toàn cõi đất, trên mọi vua chúa. 
2. Ánh sáng soi bừng lên cho kẻ lòng ngay. Hoan hỉ muôn vàn dành cho ai chính tâm. Nào hãy vui mừng và reo vang trong Chúa. Nào hãy ca tụng này Thánh Danh của Ngài. 
3. Núi với đồi sụp tan trước Thánh Nhan Chúa, là Đấng cao vời vượt trên khắp thế nhân. Nào hãy vui mừng người công chính của Chúa. Vì Chúa nhân từ là phúc ân cao vời.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaCác tầng trời mở ra. Tiếng Chúa Cha tuyên phán: "Này là Con Ta yêu dấu hãy nghe lời Ngài". Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 96 (Lễ Hiển Dung, 06.8)