Latest in Tech

THÁNH VỊNH 28 – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Chúa đã chúc phúc cho dân của Người vui sống an bình. 
1. Hãy dâng Chúa, hỡi chư thánh chư thần. Hãy dâng lên Ngài quyền lực và vinh quang. Hãy dâng Chúa vinh quang xứng Danh Người. Và hãy thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện. 
2. Chúa ngự trên muôn ngọn sóng thủy triều. Tiếng vang của Ngài ngự trị trên sóng nước. Tiếng của Chúa oai phong rất uy quyền. Và tiếng Ngài rạng rỡ cao sang mãnh liệt. 
3. Do lệnh Chúa khiến nổ sấm vang rền. Khắp trong Thánh Điện cùng tung hô vinh danh Chúa. Chúa là Vua muôn năm mãi muôn đời. Và chính Ngài ngự giữa phong ba thủy triều.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaCác tầng trời đã mở ra và tiếng Chúa Cha phán rằng: "Này là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy vâng nghe lời Người." Alleiluia.