Menu


THÁNH VỊNH 123 (28.12) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Hồn ta tựa như cánh chim thoát khỏi lưới người gài bẫy. 
1. Nếu Chúa chẳng đỡ bênh ta, khi thiên hạ nhằm ta xông tới, lúc đùng đùng giận ta như vậy, là chắc họ nuốt sống ta rồi. 
2. Chắc nước đã cuốn ta đi, khi lũ dâng ngập đầu ngập cổ, nước cuộn cuộn ngập cổ, ngập đầu, hẳn đã cuộn trôi mất ta rồi. 
3. Lưới đứt là ta thoát thân, ơn thiêng phù hộ ta do Chúa, Đấng tạo thành trời đất muôn vật, là Đấng vượt trên các chư thần. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúng tôi ca ngợi Chúa là Thượng Đế; đoàn tinh binh các Đấng Tử Đạo ca ngợi Chúa. Alleiluia.