Latest in Tech

NGỠ NGÀNG NHẬN RA - Lm. Thái Nguyên

1. Lòng con ngỡ ngàng khi nhận thấy Chúa là Đấng thánh thiện vô song, mà lại đứng chung với hàng tội nhân, chờ đợi Gio-an làm Phép Rửa cho.
ĐK. Xin cho con một lòng khiêm tốn, để nhận ra những lầm lỗi mình, để đời con luôn biết sống tận tình. Xin cho con một tình yêu mến, được tự do sống cho riêng Ngài, để ngày mai đẹp mãi muôn ngàn đời.
2. Lòng con ngỡ ngàng khi nhận thấy Chúa đã sống thân phận đời con, để con sống như cuộc đời của Chúa, một đời hy sinh khai sáng niềm tin.
3. Lòng con ngỡ ngàng khi nhận thấy Chúa chỉ muốn sống đẹp lòng Cha, một lòng tín trung không hề nao núng, để lại cho con một tấm lòng son.
4. Lòng con vẫn còn bao điều tự mãn, đời sống vẫn còn dở dang, còn bao trái ngang bao điều lo toan, còn nhiều bâng quơ bao nỗi thờ ơ.
**** Ngỡ ngàng nhận ra (CN Chúa Chịu Phép Rửa)