Latest in Tech

DÂNG LỄ VẬT - Lm. Nguyên Lễ

1.  Này rượu nồng bánh trắng đây lễ dâng tâm thành, là cuộc đời lao công, mưa nắng con vun trồng.
ĐK. Nguyện dâng lên Cha từ nhân, này muôn lễ vật hiệp dâng. 
Nguyện Cha thương ban hồng ân tô đời tươi thắm mùa xuân.
2. Nhìn từng dòng nến cháy thao thức bao đêm ngày, nguyện cuộc đời con đây luôn sáng trong ơn Ngài.
3. Từng ngày dài kiếp sống con kết muôn hoa lòng, là từng ngày trông mong vâng ý Cha vẹn toàn.
4. Lời nguyện cầu thắm thiết chan chứa bao nỗi niềm tựa làn trầm hương thiêng nghi ngút nhan Cha hiền.
5. Trọn cuộc đời kính tiến bao ước mơ tâm nguyện nhờ Ngài tràn ơn thiêng con sống vui êm đềm.