Latest in Tech

XIN TRI ÂN - Lm. Thành Tâm

1. Chúa con ơi! Con biết rằng Ngài đã đến. Đến thương con nên sinh ra trên dương trần. Ban cho người nguồn vui phúc thiên thai. Cho những ai đang nặng vai chốn lưu đày.
ĐK: Xin tri ân, xin tri ân con cám ơn Ngài. Yêu thương con, yêu thương con không bờ không bến. Hôm nay đây như hôm qua mai này vẫn thế. Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình thương.
2. Chúa con ơi! Con hiểu rồi Ngài đã chết. Chết cho con chết hy sinh trên thập hình. Cho cuộc đời vơi đi nỗi thương đau. Cho khóc than cho hờn oan sẽ phai tàn.
3. Chúa con ơi! Rồi mai này Ngài lại đến. Đến kêu con đến đem con đem mọi người. Ai trung thành được chia phúc vinh quang. Trong Nước Cha nơi tiệc thánh sống thanh nhàn.