Menu

MAGNIFICAT (07.10) – Thái nguyên

1. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hỉ hoan trong Chúa, Đấng cứu độ tôi. Vì Ngài đoái thương phận hèn, và từ nay thiên hạ ngàn đời sẽ khen rằng này tôi diễm phúc. 
ĐK: Linh hồn tôi hớn hở mừng vui, vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. 
2. Chúa thương đã làm cho tôi nhiều điều lớn lao thật bao cao quý, Chúa Đấng toàn năng. Lòng Ngài xót thương vô vàn từ đời nọ trải qua đời kia cho những người hằng sợ kính Chúa. 
3. Chúa cho những người nghèo khó được đầy ấm no, còn ai giàu có khốn khó về không. Ngài đã xót thương dân Ngài và chở che cho Is-ra-el bởi nhớ lại lòng từ bi Chúa. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Kính chào trinh nữ Ma-ri-ia, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được đầy ơn phúc hơn các người nữ. Alleluia, Alleluia.
***** Magnificat, Lc 1 (Lễ Đức Mẹ Mân Côi, 07.10)