Latest in Tech

THÁNH VỊNH 24 (Cầu hồn) – Lm. Thái Nguyên

ĐK: Lạy Chúa! Con nâng hồn lên, con nâng hồn lên, lên tới Ngài.
1. Xin dủ lòng thương nhớ tình nghĩa cũ Ngài đã ban qua muôn thuở muôn đời. Tội tình của tuổi thơ Chúa đừng ghi tâm. Ngài ơi! Xin nhớ con vì ân nghĩa Ngài.
2. Xin hãy ủi an cõi lòng héo hắt và cứu con cho qua bước cơ cùng. Nguyện cầu lòng nhân Chúa xóa tội nhân gian, mà thương tha thứ cho ngàn muôn lỗi lầm.
3. Xin bảo toàn con, xin hãy cứu thoát đừng để con sa mưu chước quân thù. Một lòng cậy trông Chúa chính nguồn yêu thương. Ngài ban ơn cứu độ người tôi tớ Ngài.
***** Thánh Vịnh 24 (Lễ Cầu hồn)