Menu


THÁNH VỊNH 65 (CN14TNC) – Thái Nguyên

1. Toàn cầu hỡi, hãy reo mừng trong Thiên Chúa. Hãy ca ngợi mừng vinh quang uy danh Ngài. Hãy kính dâng Ngài lời ca khen muôn vinh hiển. Và hãy thân thưa: vĩ đại thay sự nghiệp Chúa. 
ĐK: Toàn thể địa cầu hãy tung hô Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa Trời. 
2. Toàn cầu hỡi, hát khen mừng danh thánh Chúa. Hãy chúc tụng và cao rao uy danh Ngài. Hãy đến đây coi kỳ công bởi tay Thiên Chúa. Ngài đã thể hiện biết bao nhiêu chuyện tuyệt luân. 
3. Ngài đã biến biển khơi thành nơi khô ráo, để cho ta được đi băng qua dễ dàng. Lòng những hân hoan ngàn lời ngợi ca Thiên Chúa. Lạy Chúa uy quyền Chúa Đấng thống trị ngàn năm.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy luôn, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta đến ở trong người ấy". Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 65 (Chúa Nhật 14 Thường Niên C)