Latest in Tech

THÁNH VỊNH 62 (CN32TNA) – Thái Nguyên

1. Một mình Chúa con mãi đợi trông, một mình Chúa con luôn khát mong, 
tâm hồn con tháng năm mỏi mòn, như đất đai khô cằn trông trời mưa rơi. 
ĐK: Lạy Chúa Thiên Chúa con thờ, linh hồn con luôn khát khao Ngài. 
2. Lòng con mong chiêm ngưỡng Thần Nhan, được nhìn thấy vinh quang Chúa thôi, 
ân tình Chúa quý hơn sinh mạng, con muốn ca vang lời chúc tụng ngợi khen. 
3. Ngợi khen Chúa trong suốt đời con, thầm kêu khấn Chúa thương xót luôn, 
đây hồn con sướng vui ngập tràn, no thoả trong muôn vàn ân lộc Thiên Chúa. 
4. Ngài ra tay thương cứu trợ con, để con vui trong ân nghĩa Ngài, 
linh hồn con náu thân trong Ngài, mãi mãi không u hoài chẳng gì nhạt phai.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaLạy Chúa xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe;
Chúa có lời ban sự sống muôn đời. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 62 (Chúa nhật 32 Thường Niên A)