Latest in Tech

THÁNH VỊNH 127 (CN33TNA) – Lm. Thái Nguyên

ĐK: Phúc thay bạn nào tôn sợ Thiên Chúa. Bạn nào ăn ở theo đường lối Người.
1. Phúc thay bạn nào tôn sợ Thiên Chúa. Bạn nào ăn ở theo đường lối của Người. Hoa trái tay bạn làm ra, bạn được an hưởng. Bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may.
2. Cũng như nho lành sinh đầy hoa trái. Hiền thê sẽ ở trong gia thất của bạn. Con cái như những chồi non của chòm Ô-liu ở quanh bàn ăn trong cửa nhà bạn.
3. Đó là phúc lộc Chúa để dành cho bạn nào luôn thành tâm hằng kính sợ Người. Xin Chúa chúc phúc lành cho bạn được nhìn thấy thịnh đạt Si-on trong suốt đời bạn.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaCác con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn hầu đứng vững trước mặt Con Người. Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 127 (CN33TNA)