Menu


THÁNH VỊNH 84 (CN2MVB) – Thái Nguyên

ĐK: Lạy Chúa xin cho chúng con, được nhìn thấy tình thương của Ngài. Nguyện Ngài thương ban cho chúng con ơn cứu độ của Chúa muôn đời. 
1. Con nay lẳng lặng nghe Chúa nay phán truyền, lời cầu bình an ban tặng dân Chúa. Cứu ai hằng kính sợ tôn danh Chúa dọi chiếu ánh quang vinh Ngài. 
2. Tín nghĩa và chân lý đến nay tao ngộ, hoà bình công lý nay đã giao duyên. Đất nay đã nẩy mầm sự công chính thành tín giáng lâm bởi trời. 
3. Đây chính Ngài ban phúc quá ư dư đầy và đồng ruộng đã nở rộ hoa trái. Tín trung rầy đã là tiền phong Chúa mở lối bước chân của Ngài.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaHãy dọn đường Chúa, san bằng cho phẳng ngay, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Alleluia, Alleluia.